Na een vrijblijvend gesprek bij ons in Helden, waarbij wij uw wensen en eisen inventariseren, stellen wij een offerte op voor het maken van het interieurontwerp. Dit ontwerp bestaat meestal uit een schets- en een definitief ontwerp.


Schets ontwerp

In deze fase wordt naar aanleiding van het programma van eisen een schets ontwerp gemaakt. Dit ontwerp bestaat uit een plattegrond indeling eventueel aangevuld met een aantal 3D-impressies.


Definitief ontwerp

Deze fase bestaat uit het uitwerken en eventueel aanpassen van het schetsontwerp naar een definitieve plattegrond. Tevens wordt het gehele ontwerp in 3d uitgewerkt tot realistische beelden. Daarbij worden een materiaalomschrijving en bestektekeningen van de maatwerk meubels gemaakt, waarmee de diverse offertes van de uitvoerende bedrijven aangevraagd kunnen worden.


Bouwvoorbereiding

Deze bestaat uit het voeren van overleg met de gemeentelijke instanties ten behoeve van de bouwaanvraag en het uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de bouwvergunning.
Tevens kunnen wij adviseren in de diverse uitvoerende bedrijven waar wij goede ervaring mee hebben. Verder worden in deze fase de diverse offertes aangevraagd, zodat een juiste keuze gemaakt kan worden in uitvoerende partijen.


Regievoering

Dit is de bouwfase. Tijdens deze fase bestaan de werkzaamheden uit de kwaliteitsbewaking bij de uitvoerende bedrijven alsmede op de werkvloer, zoals het bijwonen van de bouwvergaderingen. Tevens draagt iB zorg voor het in goede banen leiden van eventuele wijzigingen en de uiteindelijke oplevering.


Tijdens de gehele fase is er natuurlijk steeds overleg met u als opdrachtgever, zodat het beoogde plan ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.